Viktória

Viktória...
tvoje meno má latinský pôvod a v preklade znamená "víťaz". Viktórie sú predurčené k úspechu, priťahujú k sebe príležitosti na zbohatnutie, majú šťastnú ruku, vždy dosiahnu to, čo potrebujú pre svoju spokojnosť.
Sú vyvolenkyne osudu, nikdy nie sú osamelé, stále vedia, čo majú urobiť a ako postupovať.
Viktórie sú realistky, ktoré stoja obidvoma nohami na pevnej zemi a neoddávajú sa snívaniu. Sú tiež objektívne a dokážu sa podeliť s inými.
Viki, som rada že som ťa spoznala a prajem ti, aby sa ti v živote len darilo a bola si úspešná aspoň tak, ako ti to predurčuje tvoje meno.

0 komentárov: